Täzelikler

Welaýatlardaky hyzmatdaşlar üçin çäre we okuw sapaklary geçirildi!

Müşderileriň rahatlygyny we hyzmatdaşlaryň bilim derejelerini artdyrmak maksady bilen okuw sapagy geçirildi. Bu çärede ýyladyş ulgamyny inewasion usuly bilen netijeliligini artyrmak usullaryna seredildi.