Täzelikler

Indi biz “Schneider Electric” -yň Türkmenistandaky resmi distribýutory!

“Schneider Electric” elektrik önümlerine hyzmat etmekde we öndürmekde dünýä lideridir.Elektrik enjamlaryny satmak pudagynda bolanymyz üçin biziň esasy maksadymyz iň oňat hilli önümleri getirmekdir. Şol sebäp...

Biziň kompaniýamyz Germaniýadaky sergä gatnaşdy!

Her ýyl Germaniýada dürli mowzuklaryň köp sanly halkara sergileri geçirilýär. Häzirki wagtda halkara sergilerine baryp görmek köp kompaniýanyň üstünlikleriniň açarydyr.Şeýlelik bilen, 2022-nji ýylda suw arass...

Welaýatlardaky hyzmatdaşlar üçin çäre we okuw sapaklary geçirildi!

Müşderileriň rahatlygyny we hyzmatdaşlaryň bilim derejelerini artdyrmak maksady bilen okuw sapagy geçirildi. Bu çärede ýyladyş ulgamyny inewasion usuly bilen netijeliligini artyrmak usullaryna seredildi.